Політика конфіденційності

Згода на збір та обробку персональних даних
і повідомлення про права згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р., № 2297-VI

Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Клієнт (далі – Користувач) зобов’язується надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ІЗІ ПРЕС» (далі – Власник) правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані при необхідності. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Власника є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або не точна, Власник має право призупинити або скасувати реєстрацію, або повністю відмовити Користувачу в подальшому оформленні замовлення.

Користувач підтверджує, що з власної волі дає згоду на обробку своїх персональних даних, наданих Власнику для своєї ідентифікації.

Персональні дані Користувача, надані Власнику при його реєстрації відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, не підлягають передачі третім особам без письмового дозволу Користувача, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством, або на підставі судових рішень країни перебування Користувача.

Власник використовує персональну інформацію тільки:

 • для реєстрації Користувача на сайті інтернет-магазину fruit-market.com.ua  (далі – «Сайт»);
 • для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем і його ідентифікації;
 • для оцінки та аналізу роботи Сайту;
 • для визначення можливості участі Користувача в акціях, що проводяться Власником.
 • Власник може направити Користувачу повідомлення рекламно-інформаційного характеру.

Відзначивши пункт на сторінці реєстрації Сайту «Я надаю згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних» Користувач – фізична особа – суб’єкт персональних даних надає Товариству з обмеженою відповідальністю «ІЗІ ПРЕС» свою безумовну згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних Користувача в картотеках та / або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних «Контрагенти/клієнти», власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЗІ ПРЕС», який знаходиться за адресою: 02088, м. Київ, вул. Івана Дяченка, буд. 20-B, кв. 70.

Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, відправка товарів за передплатою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, залишення відгуків щодо отриманих товарів Власника, для реєстрації в програмі знижок Власника, отримання рекламно-інформаційних матеріалів Власника тощо).

Користувач Сайту передає наступні персональні дані:

 1. прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, телефон, електронна адреса, дата народження;
 2. Персональні дані, надані Користувачем при заповненні реєстраційних форм на Сайті, а так само в процесі користування Сайтом:
 3. файли cookie;
 4. ір-адреси;
 5. параметри і настройки інтернет-браузерів.

Під обробкою персональних даних розуміється збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, (в тому числі, передачу третім особам) знеособлення, знищення та інші дії (операції) з персональними даними.

Користувач зобов’язаний при зміні своїх персональних даних надавати Власнику у найкоротший термін уточнену інформацію.

Власник включає дані Користувача в базу персональних даних «Контрагенти/клієнти» з моменту, коли Користувач вперше надає (надсилає) свої персональні дані Власнику шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті.

Власник використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та / або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншим даними; для проведення статистичних досліджень; іншими способами.

Власник бази даних не передає персональні дані третім особам без попередньої згоди Користувача. Власник бази даних не отримує згоду суб’єкта персональних даних про передачу його персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Під час користування Користувачем Сайтом можуть бути присутніми коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані Користувача. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

 • системи збору статистики відвідувань Сайту (наприклад, bigmir.net, Google Analytics та інші);
 • соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook, Instagram та інші);
 • системи банеропоказів;
 • інші ресурси;

Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

 • знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи розпорядника;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі персональних даних;
 • ¤  на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних, в тому числі через інтерфейс вищевказаних сайтів;
 • отримувати не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня отримання запиту, крім випадків, передбачених законом, інформацію про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а так само одержувати вміст його персональних даних, які зберігаються.
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням про обробку своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред’являти вмотивовану вимогу зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником даної бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи не є достовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним наданням, а так само на захист від надання відомостей, які не є достовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 • вносити поправки щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ввівши на сторінці реєстрації свої персональні дані і натиснувши «Реєстрація», Користувач також підтверджує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних з вищезазначеною метою, про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а так само про осіб, яким його дані передаються для виконання вищевказаної мети.